سخنگوی صنعت آب:

حقابه هیرمند حق ایران و مردم سیستان است

سخنگوی صنعت آب با اشاره با افتتاح سد شهری کور تا اواخر هفته جاری، گفت: ساخت این سد از سال ۹۱ شروع شده و حجم مخزن آن ۱۰۳ متر بوده و با هدف توسعه پایدار نواحی مرزی ایجاد شده است.

حقابه هیرمند حق ایران و مردم سیستان است
پژواک کارفرما -

عیسی بزرگزاده با بیان اینکه استان سیسیتان و بلوچستان در ردیف پهناورترین استان‌های کشور بوده و ۱۰۰ میلیمتر بارش دارد، اظهار داشت: در بلوچستان جنوبی در ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری دربا از منابع آب دریا و همچنین آب سطحی استفاده می کنیم رودهای مهمی نیز وجود دارند ، سدهای استان در سیل اخیر نقش مهمی داشتند.

وی افزود: در جنوب استان از آب سطحی و زیرزمینی استفاده می شود.

سخنگوی صنعت آب با اشاره با افتتاح سد شهری کور تا اواخر هفته جاری، گفت؛ ساخت این سد از سال ۹۱ شروع شده و حجم مخزن آن ۱۰۳ متر است و با هدف توسعه پایدار نواحی مرزی ایجاد شده است.

وی گفت: در گذشته راهبرد وزارت نیرو برای تامین آب سیستان و زاهدان تخصیص منابع دریافتی از هیرمند بوده زمانی که در این رویه دریافت از این رود اختلال بوجود آمد و بحران آب شرب و کشاورزی و صنایع رخ داد تاجایی که عنوان می‌شد مجبور می‌شویم سیستان و زاهدان تخلیه شود. بنابراین تصمیم گرفتیم راهبردها را تغیبر دهیم و آسیب پذیری تامین آب برای اهداف مختلف از محل حقابه کاهش یابد و اخلال در دریافت حقابه هیرمند موجب بروز بحران نشود.

بزرگ زاده تاکید کرد: راهبرد وزارت نیرو این است که تاثیر حقابه هیرمند و چاه نیمه ها به حداقل رسیده و تامین آب یک میلیون نفر از جمعیت استان از منابع داخلی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابر این است که تامین آب شرب، بهداشت، خدمات و صنعت از منابع داخلی صورت گیرد و حقابه هیرمند صرف توسعه کشاورزی، زیست پذیر کردن منطقه و همچنین مقابله با گرد و غبار شود.

سخنگوی صنعت آب با اعلام اینکه حقابه هیرمند حق ایران و مردم سیستان است، گفت: ما از مطالبه قطره ای از حقابه ایران از هیرمند عقب نشینی نمی کنیم.

انتهای پیام
۱۲۵۴
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها