شرط استفاده از نیروی کار اتباع، نبود نیروی کار ایرانی است

آذر پناه از تدوین طرح کاربردی این اداره کل برای شناسایی و معرفی فرصت‌های شغلی به بیکاران تهران خبر داد و اظهار کرد: اتباع خارجی صرفاً در مواردی که امکان رفع نیاز کارفرمایان از طریق نیروی کار ایرانی وجود نداشته باشد به‌کارگیری خواهد شد.

 شرط استفاده از نیروی کار اتباع، نبود نیروی کار ایرانی است
پژواک کارفرما -

یکی از مشکلات واحدهای ساختمانی در کشور این است که نیروی کار ساختمانی از طریق اتباع خارجی تأمین می شود.

محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار دی ماه 1402گفت: سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا مأخذ آمار کد ملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده است و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در 15 استان طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.

بیرانوند ادامه داد: در مابقی استان‌ها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم، قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: حدود یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.

همچنین اردیبهشت ماه 1403 نیز صولت مرتضوی، وزیرکار کار از آزاد شدن فرصت های شغلی با ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و گفت: وزارت کشور ساماندهی اتباع خارجی در کشور را در دستور کار قرار داده است که اگر ساماندهی و مدیریت شود، بخشی از فرصت‌های شغلی بیشتر در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

اولویت ساماندهی اشتغال اتباع خارجی با جوانان بیکار در تهران است

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در تهران نیز با جدیت آغاز شده است.  محمد آذر پناه،سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در آخرین اظهارات خود گفته است:بر برنامه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی اولویت اشتغال با جوانان و بیکاران استان تهران است.

 آذر پناه از تدوین طرح کاربردی این اداره کل برای شناسایی و معرفی فرصت‌های شغلی به بیکاران استان خبر داد و اظهار کرد: اتباع خارجی صرفاً در مواردی که امکان رفع نیاز کارفرمایان از طریق نیروی کار ایرانی وجود نداشته باشد به‌کارگیری خواهد شد.

وی افزود: با توجه به‌ اینکه در برخی از فعالیت‌های عمرانی و تولیدی که عمدتاً به نیروی کارگر ساده نیاز دارند و از طریق نیروی کار ایرانی به اندازه کافی تامین نمی شود از ظرفیت اتباع خارجی  استفاده خواهد شد.  

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از تدوین طرح ساماندهی نیروی کار اتباع مهاجر با هدفگذاری به‌کارگیری این نیرو در شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، برای اتباع خارجی که به صورت قانونی در ایران هستند یا با هدف اشتغال به ‌کشور وارد می‌شوند، با بررسی‌های لازم و نیازسنجی‌ها پروانه کار (کارت کار) به صورت نقطه‌ای صادر خواهد شد.

آذرپناه  با بیان اینکه جلسات متعددی با اصناف و اتحادیه‌های تهران برای شناسایی نیازهای واحدهای تولیدی به نیروی کار برگزار شده است، گفت: در حال پیگیری و هماهنگی با شهرک‌های صنعتی استان هستیم تا در هر یک از نواحی و شهرک‌های صنعتی استان یک یا چند کاریابی داخلی دارای مجوز مستقر شده و نسبت به شناسایی و رفع نیاز واحدهای تولیدی به نیروی کار اقدام نمایند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: در صورت نبود نیروی کار ایرانی برای جبران کمبود کارگر از نیروی کار خارجی استفاده خواهد شد.

انتهای پیام
۱۵۳۸
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها