افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طی سال‌های گذشته تحریم و فشار بحران‌ها و چالش‌هایی مانند تورم، ناترازی بانک‌ها، کاهش قدرت خرید و افزایش مسائل معیشتی و قطعی گاز و برق موجب افزایش شدید هزینه‌ها شده است که این وضعیت، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر و با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.

افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی
پژواک کارفرما -

حجت الله فیروزی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات صنایع کوچک و متوسط، گفت: بی‌تردید صنایع کوچک با طیف وسیعی از انواع گوناگون محصولات تولیدی، می‌تواند زمینه بسیار مناسبی برای توسعه صنعتی، اشتغال پایدار و گسترش عدالت اجتماعی باشد که باید به درستی از این ظرفیت استفاده کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: طی سال‌های گذشته تحریم و فشار بحران‌ها و چالش‌هایی مانند تورم، ناترازی بانک‌ها، کاهش قدرت خرید و افزایش مسائل معیشتی و قطعی گاز و برق موجب افزایش شدید هزینه‌ها شده است که این وضعیت، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر و با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: در ایران هیچ‌گونه نقشه راه ملی واحدی برای توسعه بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط وجود ندارد که بر اساس آن اکوسیستم عملی مناسب شکل گیرد و نقش دستگاه‌ها نیز تعریف شود بنابراین عملاً هر دستگاه از جزیره خود به موضوع این بنگاه‌ها نگاه می‌کند و این امر باعث توزیع منابع و هدر دادن آن شده است و یکپارچگی و وحدت رویه‌ای نیز بین دستگاه‌های متولی به وجود نیامده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، صادرات بسیاری از کالاها محدود شده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی به دلیل نداشتن بازار بلااستفاده مانده است، هرچند بسته‌های حمایتی متعددی برای حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط پیش‌بینی شده اما این سیاست‌های حمایتی ناکافی است و باید به سراغ اصلاح و تدوین مقررات و اعمال سیاست‌های جدید رفت تا بتوان از ظرفیت این واحدها به درستی استفاده کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با وجود اینکه تنها مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین نقدینگی نیست، اما کمبود نقدینگی یکی از مشکلات این واحدهاست که تأمین منابع مالی از سوی دولت می‌تواند در بهبود شرایط این واحدها اثرگذار باشد.

انتهای پیام
۱۰۳۱
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها