خاندوزی در جلسه دولت خبر داد:

به سرانجام رسیدن طرح سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

وزیر امور اقتصاد و داریی نیز از به سرانجام رسیدن طرح سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از مطالبات رئیس جمهور از این وزارتخانه خبر داد.

به سرانجام رسیدن طرح سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی
پژواک کارفرما -

سید احسان خاندوزی در جلسه اخیر هیات دولت، گفت: یکی از چهار محور مطالبات رئیس جمهور در جریان بازدید نظارت ستادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بود که بحمدالله در پایان سال ۱۴۰۲ توانستیم این سامانه را به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

انتهای پیام
۱۰۳۴
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها