بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از ۱۲ سال

گمرک ایران پیش‌نویس اولیه آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را جهت اخذ نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی، کارشناسان، صاحب‌نظران، بازرگانان و ذی نفعان امور گمرکی، به زودی منتشر می کند.

بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از ۱۲ سال
پژواک کارفرما -

 گمرک ایران پس از دوازده سال که از تصویب آخرین نسخه آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی می گذرد، نسبت به بازنگری، به روزرسانی و تهیه پیش‌نویس آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام خواهد کرد.

 گمرک ایران در نظر دارد در روزهای آتی و قبل از ارسال پیش‌نویس نهایی و با هدف استفاده حداکثری از نظرات، ایده ها و پیشنهادات برای بهتر شدن مواد آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، متن پیش‌نویس تهیه شده را منتشر و در اختیار کارشناسان، صاحب نظران، بازرگانان و ذی‌نفعان قرار دهد.

انتهای پیام
۱۰۶۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها