تعطیلی شنبه هیچ مغایرتی با احکام اسلامی ندارد

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، می‌گوید: تعطیلی شنبه مغایرتی با احکام اسلامی ندارد و آنچه در این احکام بر آن تأکید شده، برگزاری نماز جمعه در روز جمعه و تعطیلی کسب‌وکار هم‌زمان با برگزاری آن است.

تعطیلی شنبه هیچ مغایرتی با احکام اسلامی ندارد
پژواک کارفرما -

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفت: در قرآن، متون دینی و احکام اسلام، هیچ روزی به عنوان تعطیلی رسمی وجود نداشته و تعطیلی شنبه نیز هیچ مغایرتی با احکام اسلامی ندارد.

آیت‌الله محمدعلی ایازی افزود: چیزی که در احکام اسلام بر آن تأکید شده برگزاری نماز جمعه در روز جمعه است و اینکه در وقت نماز جمعه کسب‌وکار نباید برقرار باشد؛ اما حتی در روز جمعه هم قبل و بعد از نماز جمعه، کار کردن مانعی ندارد.

او تأکید کرد: بر مبنای فقه اسلام، هیچ مشکلی وجود ندارد که تعطیلات را به گونه‌ای تنظیم کنیم که با نظام بین‌المللی سازگاری بیشتری داشته و مغایرت تعداد روزهای تعطیل ما نسبت به روزهای تعطیل جامعه بین‌الملل کمتر باشد.

ایازی با اشاره به تعطیلی شنبه در آیین یهودیت و استدلال برخی مبنی بر اینکه تعطیلی شنبه در ایران همراهی با یهودیان محسوب می‌شود، گفت: ما با ادیان ابراهیمی در بخشی از احکام و عقاید و اخلاقیات اشتراکات نظری و عملی داریم. این که شیوه استدلال نیست؛ مثل این است که بگوییم چون یهودی‌ها نماز دارند ما نباید نماز بخوانیم یا چون آن‌ها در عقایدشان اعتقاد به توحید دارند ما باید آن را منکر شویم. بنابراین تعطیلی شنبه نباید همراهی با کسی تلقی شود بلکه باید از منظر بین‌المللی آن را مورد توجه قرار داد.

انتهای پیام
۱۰۹۸
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها