آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار

کمیسیو‌‌ن‌های تخصصی همایش ملی کار از یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه آغاز و تا پنج شنبه سوم خرداد ماه به مـدت ۵ روز در محـل مجموعه فرهنگی ورزشـی تلاش با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت ادامه خواهد یافت.

آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار
پژواک کارفرما -

هشتمین همایش ملی کار به همت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ششم خرداد 1403 در محل سالن تلاش  برگزار می‌شود.

آغاز به کار کمیسیو‌‌ن‌های تخصصی همایش ملی کار، از یکشنبه، 30 اردیبهشت ماه بوده و تا پنج شنبه سوم خرداد ماه به مـدت 5 روز در محـل مجموعه فرهنگی ورزشـی تلاش با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، کمیسیون‌های ایمنی و بهداشت کار و اصول و حقوق بنیادین کار به ترتیب دیروز  یکشنبه و امروز دوشنبه، 31 اردیبهشت برگزار شدند و بر اساس همین گزارش قرار است کمیسیون کار شایسته و آینده کار، سه شنبه یکم خرداد، کمیسیون گفتگوی اجتماعی و مشارکت مردمی، چهارشنبه دوم خرداد و کمیسیون قطعنامه، پنجشنبه سوم خرداد ماه برگزار شوند.

محورهای کمیسیون اصول و حقوق بنیادین کار که با حضور شرکای اجتماعی جهت تصویب بندهای پیشنهادی مورد بحث قرار گرفت شامل موضوعات زیر بود:

 1- کار کودک و کودکان کار مربوط به مقاوله نامه های ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین المللی کار

2- عدم تبعیض در قوانین ناظر بر قوانین بازار کار

۳- تعادل کار و زندگی، اشتغال بانوان، پرکاری، اشتغال در شیفت‌های دوم و سوم، ابعاد اقتصادی و معیشتی و مقاوله‌نامه‌های ۱۱۱ و ۱۸۳، جنبش تعهد به خانواده

4- گسترش حمایت اجتماعی از گروه‌های خاص، اشتغال گروه‌های خاص شامل معلولین، زنان سرپرست خانوار، زندانی و معتادان بهبود یافته

در این جلسه مقرر شد آقایان سعید عمرانی، رئیس جلسه (گروه کارفرمایی)، صالحی، نایب رئیس (گروه کارگری) علیگو، عضو هیات (گروه دولت) پیشنهادات سه گروه دولت، کارگر و کارفرما را دریافت و برای  تصویب موارد پیشنهادی در قطعنامه به دبیرخانه همایش اعلام کنند.

مجمع عمومی همایش با حضور مقامات و نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی روز یکشنبه ششم خرداد ماه در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار خواهد شد.

هر گونه تغییر احتمالی در تاریخ  برگزاری همایش، متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام
۱۱۶۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها