به ریاست وزیر اقتصاد صورت گرفت؛

برگزاری چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی ها دولت

چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی ها دولت به ریاست دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

برگزاری چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی ها دولت
پژواک کارفرما -

چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی ها دولت به ریاست دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور نمایندگان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت راه و شهر سازی، سازمان برنامه و بودجه و سرپرست سازمان خصوصی سازی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری "تعداد سه فقره ملک با بهره برداری وزارت راه و شهرسازی"، "یک فقره ملک با بهره برداری وزارت امور آموزش و پرورش" و "یک باب ساختمان مسکونی 3 طبقه با بهره برداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" در استان قزوین، بررسی و به تصویب اعضا رسید.

بنابراین گزارش، بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری "یک قطعه زمین و سوله با بهره برداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در استان اردبیل، شهرستان خلخال و بررسی مازاد بودن و ارزش افزایی "چهار فقره ملک با بهره برداری وزارت راه و شهر سازی" و نیز یک فقره ملک دیگر "با بهره برداری وزارت نفت" در همین استان، بخش دیگری از دستور جلسه چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی ها دولت بود.

بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری "یک قطعه زمین با بهره برداری وزارت ورزش و جوانان" واقع در استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، بخش دیگری از مصوبات چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی ها دولت بود.

این گزارش حاکی است، در ادامه جلسه، و پس از ارائه گزارش مزایده و تصمیم گیری درباره یک ملک متعلق به وزارت نیرو در مشهد، گزارش عملکرد و پتانسیل دستگاه های دولتی در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام
۱۲۶۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها