رشد قابل توجه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم

طبق گزارش‌ها در دولت سیزدهم ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ۳۳ درصد رشد داشته و طی این مدت برای ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دوره آموزش مهارتی ارائه شده است.

رشد قابل توجه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم
پژواک کارفرما -

مهارت آموزی موثرترین راه ایجاد اشتغال به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی ضمن تربیت افراد متخصص و ماهر، نیاز بنگاه‌های به نیروی ماهر را برطرف می کند.

در کشور ما سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای به عنوان متولی ارائه آموزش‌‌های مهارتی غیررسمی نقش موثری در تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و جذب افراد ماهر به بازار اشتغال دارد.

مقایسه گزارش عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که ارائه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم با رشد ۲ برابری همراه بوده و صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای افزایش قابل توجهی داشته است. به نحوی که در دولت شهید آیت‌الله رئیسی ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ۳۳ درصد رشد داشت و طی این مدت برای ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دوره آموزش مهارتی ارائه شد.

میزان صدور مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای نیز نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم ۲۳ هزار و ۷۱۱ مورد مجوز فعالیت آموزشگاه صادر شده در حالی که این آمار در دولت گذشته ۱۶۹۳ مورد بوده و رشد قابل توجه ۱۳۰۰ درصدی داشته است.

در بخش صدور گواهینامه مهارت برای کارآموزان، میزان صدور گواهینامه مهارتی در دولت دوازدهم یک میلیون و ۳۴۹ هزار نفر بوده است در حالی که طی سالهای فعالیت دولت سیزدهم با رشد ۷۲ درصدی به بیش از ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار نفر رسیده است.

در زمینه واحدهای پذیرنده آموزش در محیط واقعی کار نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که در دولت سیزدهم ۷۳ هزار و ۴۸۴ واحد از آموزش در محیط کار واقعی استقبال کرده‌اند که این رقم در دولت دوازدهم بیش از ۴۵ هزار و ۶۷۳ واحد بوده و ۶۰ درصد رشد داشته است.

در همین راستا مهرداد عظیمی به اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم اشاره کرده و می‌گوید:‌ در دولت سیزدهم صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای ۱۱۹۴ درصد رشد داشته و تعداد مجوزهایی که برای تأسیس آموزشگاه در سال ۱۴۰۲ صادر شده ۱۷ هزار و ۶۵۰ مجوز بوده است. در حال حاضر تعداد مجوزهای صادره یا تمدید شده برای تأسیس آموزشگاه در دولت سیزدهم به بیش از ۴۱ هزار و ۷۹۰ مجوز رسیده است.

وی همچنین از رشد ٣٣ درصدی حوزه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته سنجش صلاحیت حرفه‌ای ۳۸ درصد رشد داشت و واگذاری امر آموزش‌های مهارتی به بخش خصوصی ۱۱۴۰ درصد افزایش یافت.

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایجاد ۲.۵ میلیون شغل و کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد از اقدامات موثر و قابل توجه در سال گذشته بوده و موجب شده یکی از وعده‌های دولت شهید آیت الله رئیسی در حوزه اشتغال محقق شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۴۰ هزار مربی و ۸۰۰۰ کارگاه در بخش دولتی گفت: این امر نشانگر اهمیت و تاثیرگذاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در عرصه تولید و مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری دارد.

در حال حاضر یکی از برنامه‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای تحقق شعار سال افزایش تعداد مراکز آموزش جوار کارگاهی است به نحوی که امسال به منظور کمک به بخش‌های صنعت و اقتصاد ظرفیت مراکز جوار کارگاهی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین ارتقای مراکز جوار کارگاهی و آموزش و سنجش صلاحیت در اولویت برنامه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در سال جاری است.

در حال حاضر ۲۳ هزار آموزشگاه آزاد فعال در کشور مشغول فعالیت هستند و بیش از ۶۰ درصد آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و با داشتن ۶۵۸ مرکز، ۴۸۰۰ کارگاه آموزشی، بیش از ۴۰ هزار مربی دولتی و غیر دولتی، ۲۳ هزار آموزشگاه آزاد فعال و بیش از ۴۰۰۰ مرکز جوارکارگاهی، سهم بسزایی در توانمندسازی آحاد جامعه و حل مشکل اشتغال دارد.

انتهای پیام
۱۲۸۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها