مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد:

تشدید نظارت ایمنی درون‌کارگاهی با مشارکت کارفرمایان و کارگران

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: نظارت ایمنی درون کارگاهی همانند سال گذشته در سال جاری با مشارکت کارفرمایان و کارگران، مسئولین ایمنی و تشکلات کارگری و کارفرمایی با قوت تمام پیگیری خواهد شد.

تشدید نظارت ایمنی درون‌کارگاهی با مشارکت کارفرمایان و کارگران
پژواک کارفرما -

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: نظارت ایمنی درون کارگاهی همانند سال گذشته در سال جاری با مشارکت کارفرمایان وکارگران، مسئولین ایمنی و تشکلات کارگری وکارفرمایی با قوت تمام پیگیری خواهد شد.

احمدرضا پرنده در گفت و گو با پژواک کارفرما اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار بازرسی از کارگاه‌ها توسط بازرسان کار صورت گرفت و نواقص غیرایمن به کارفرمایان ابلاغ شده و طرح بازرسی از کارگاه‌های پرخطر و توسعه کمی وکیفی کمیته‌های حفاظت ایمنی از اولویت‌های بازرسی کار کشور بوده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود: در ۲۶ هزار کارگاه، کمیته‌های حفاظت ایمنی و بهداشت کار در سطح کشور با مشارکت کارفرمایان، کارگران و مسئولین ایمنی، نظارت ایمنی درون کارگاهی را انجام دادند و این مهم در سال جاری نیز با مشارکت کارفرمایان وکارگران، مسئولین ایمنی  و تشکلات کارگری و کارفرمایی با قوت تمام  پیگیری و تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده توسط بازرسان کار کشور، بیشترین علل  حوادث منجر به فوت ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ به علت سقوط کردن ولغزیدن بوده، گفت: در این راستا برای کاهش و کنترل اینگونه حوادث، اجرای طرح‌های بازرسی کار به طور تخصصی در جهت ایمنی کار در ارتفاع وکارگاه‌های ساختمانی واستفاده ازتمامی ظرفیت‌ها برای ارتقای ایمنی اینگونه کارگاه‌ها در کشور با مشارکت کارفرمایان، کارگران و تشکلات کارگری وکارفرمایی در برنامه اداره کل بازرسی کار در سال جاری است.

پرنده تصریح کرد: به استناد ماده ۹۵قانون کار مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرمایان است و درصورت وقوع حادثه براثرعدم رعایت مقررات ایمنی وحفاظتی، کارفرما از نظر کیفری وحقوقی ونیز مجازات‌های مندرج در قانون کار، مسئول است.

به گفته وی، تامین شرایط ایمن محیط کار، تامین ماشین آلات و جایگاه کار ایمن، ابزار کار ایمن، آموزش ایمنی کار، تهیه وتحویل وسایل حفاظت فردی و نظارت برایمنی کار، برعهده کارفرمایان است و کارگران نیز که آموزش ایمنی دیده و وسایل حفاظت فردی دراختیارآنها قرارداده شده، باید ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی به رعایت موارد ایمنی کار توجه کنند.

در پایان، مدیرکل بازرسی کار از کارفرمایان خواست با توجه به اینکه، سقوط و لغزندگی محیط کار، ازعلل عمده حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های کشوراست، کارفرمایان با رعایت چندین نکته کلیدی در خصوص نجات جان ارزشمند کارگران، وظیفه خود را در قبال خانواده محترم کارگران و در برابرقانون، ایفا کنند.

رعایت موارد مهم برای پیشگیری حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع:

حفاظ گذاری موثر پرتگاه‌ها، راه پله‌ها، چاله‌های آسانسور، دهانه‌های باز در کف طبقات

نصب بالابر به طور مطمئن وا یمن در پشت بام‌ها

تامین داربست ایمن و مناسب کار در ارتفاع

تامین جایگاه کار مطمئن و ایمن در ارتفاع

تامین و تحویل وسایل حفاظت فردی کار در ارتفاع

توقف کار در شرایط غیر ایمن

پیشگیری از انجام کار در ارتفاع در شرایط طوفانی

تامین محل کار ایمن و عاری از لغزندگی

انتهای پیام
۱۳۵۹
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها