شاغل شدن ۷ هزار تحصیلکرده با اجرای طرح کارورزی در ۲ سال

مطابق آمارهای وزارت کار از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹هزار و ۷۶۳ مورد در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند و حدود ۷ هزار نفر توسط بنگاه ها به کار گرفته شده اند.

شاغل شدن ۷ هزار تحصیلکرده با اجرای طرح کارورزی در ۲ سال
پژواک کارفرما -

طرح کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی با محیط کار محسوب می شود که نه تنها باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در آینده می شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندی‌ها و گرایش‌های خود در زمینه‌های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند. کارورزی یک تجربه دست اول و عملی است که دانش آموختگان دانشگاهی مهارت های شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقت شناسی، حل مساله، کارگروهی، خودمدیریتی، برنامه‌ریزی و سازماندهی و آشنایی با فن‌آوری بیاموزد که امروزه برای شاغل شدن بسیار واجب و ضروری هستند.

"طرح کارورزی" یکی از برنامه‌های مهم دولت در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ‌التحصیلان است و تسهیل در جذب و بکارگیری جوانان در بنگاه ها و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان برای ورود به بازار کار از مهمترین اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

وزارت کار با اجرای طرح کارورزی، زمینه آشنایی کارورزان با محیط کار از طریق دوره های آموزشی و تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان بنگاههای اقتصادی را فراهم کرده است.

عملکرد دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال از سال 1400 تا پایان سال 1402 بیانگر این است که تعداد بنگاه های ثبت نام کننده در طرح کارورزی حدود 29هزار و 763مورد بوده است و تعداد بنگاه های حائز شرایط جذب کارورز حدود 2هزار و 791 مورد و تعداد قراردادهای منعقده برای پذیرش کارورز از سوی کارفرما حدود13هزار و 860 مورد و تعداد جذب و به کارگیری کارورز توسط بنگاه حدود 6هزار و 872 مورد بوده است.

انتهای پیام
۱۴۹۹
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها