بیشترین علت حواث ناشی از کار ساختمانی سقوط و لغزیدن است

مدیرکل بازرسی وزارت کار گفت: در بررسی های انجام شده توسط بازرسان کار کشور، بیشترین علل حوادث منجر به فوت ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ به علت سقوط کردن و لغزیدن بوده است.

بیشترین علت حواث ناشی از کار ساختمانی سقوط و لغزیدن است
پژواک کارفرما -

حوادث شغلی به آن دسته از حوادثی گفته می شود که فرد حین انجام کار یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت خود دچار جراحت, بیماری, صدمه یا فوت می شود.

در سال‌های گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور مطلوب نبوده است و در برخی سال ها روند افزایشی داشته است.

 کارشناسان معتقدند که حوادث در حوزه ساختمان بیشترین آمار از تلفات نیروی کار را به خود اختصاص می دهد. آنطور که آمارها می گوید بیش از 50 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد و در وقوع بیش از 80 درصد حوادث کار, عامل انسانی نقش موثری دارد.

احمدرضاپرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی خطاب به کارفرمایان بر رعایت موارد ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار تأکید کرد و گفت: در سال 1402 حدود 400هزار بازرسی از کاره ها توسط بازرسان کار صورت گرفت و نواقص غیر ایمن به کارفرمایان ابلاغ شده، و طرح بازرسی از کارگاه های پرخطر و توسعه کمی وکیفی کمیته های حفاظت ایمنی از اولویت های بازرسی کار کشور بوده است .

پرنده ادامه داد: در 26هزار کارگاه کمیته های حفاظت ایمنی وبهداشت کار در سطح کشور با مشارکت کارفرمایان، کارگران و مسولین ایمنی نظارت ایمنی درون کارگاهی را انجام دادند و این مهم در سال جاری نیز با مشارکت کارفرمایان و کارگران، مسئولین ایمنی  و تشکلات کارگری وکارفرمایی با قوت تمام پیگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: در بررسی های انجام شده توسط بازرسان کار کشور، بیشترین علل  حوادث منجر به فوت ناشی ازکار در سال 1402به علت سقوط کردن و لغزیدن بوده است در این راستا برای کاهش و کنترل اینگونه حوادث اجرای طرح های بازرسی کار به طور تخصصی در جهت ایمنی کار در ارتفاع و کارگاه های ساختمانی است واستفاده  از تمامی ظرفیت‌ها برای ارتقای ایمنی  اینگونه کارگاه‌ها در کشور با مشارکت کارفرمایان، کارگران و تشکلات کارگری و کارفرمایی در برنامه اداره کل بازرسی کار در سال جاری است.

 پرنده گفت: به استناد ماده 95قانون کار مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرمایان است ودرصورت وقوع حادثه براثر عدم رعایت مقررات ایمنی وحفاظتی کارفرما از نظر کیفری وحقوقی ونیز مجازات‌های مندرج در قانون کارمسئول است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی  افزود: تأمین شرایط ایمن محیط کار،تأمین ماشین آلات وجایگاه کار ایمن، ابزار کار ایمن، آموزش ایمنی کار ، تهیه و تحویل وسایل حفاظت فردی و نظارت بر ایمنی کار برعهده کارفرمایان است. کارگران نیز که آموزش ایمنی دیده و وسایل حفاظت فردی در اختیار آنها قرار داده شده باید ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی به رعایت موارد ایمنی کار توجه کنند.

مدیرکل بازرسی کار از کارفرمایان خواست با توجه به اینکه ازجمله علل عمده حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های کشور به علت سقوط و لغزندگی محیط کار بوده با رعایت چندین نکته کلیدی ومهم وظیفه خود در برای نجات جان ارزشمند کارگران ،و در قبال خانواده کارگران ،ودر برابرقانون  ایفای نمایند.

موارد مهم وکلیدی پیشگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع :

حفاظ گذاری موثر پرتگاهها،راه پله ها،چاله های اسانسور،دهانه های باز در کف طبقات،نصب بالابر بطور مطمئن وایمن در پشت بامها،تامین داربست ایمن ومناست کار در ارتفاع،تامین جایگاه کار مطمن وایمن کار در ارتفاع،تامین وتحویل وسایل حفاظت فردی کار در ارتفاع،توقف کار در شرایط غیر ایمن،پیشگیری از انجام کار در ارتفاع در شرایط طوفانی،تامین محل کار ایمن وعاری از لغزندگی.

انتهای پیام
۱۵۲۴
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها