یک پنجم بخش‌خصوصی باید در شاکله حاکمیت سهم داشته باشد

رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: باتوجه به سهم اصناف در جی‌دی‌پی باید یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور به اصناف واگذار شود و یک پنجم تصمیمات به این طیف معطوف باشد. درضمن یک پنجم بخش‌خصوصی در شاکله حاکمیت سهم داشته باشد.

یک پنجم بخش‌خصوصی باید در شاکله حاکمیت سهم داشته باشد
پژواک کارفرما -

اخیرا نقد سیاست کنونی مالیات ستانی از سوی یکسری مقامات جدی شده است. به گفته برخی از آنها مالیات ستانی کنونی به مثابه این است که دولت دستش در جیب مردم است. مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به این اظهارات می‌گوید: قانون جدید مالیاتی به رئیس جمهور آتی اجازه کم و زیاد کردن مالیات اصناف را نداده است. طبق اظهارات او دولت برای کاهش مالیات ستانی باید طرحی در این زمینه تقدیم مجلس کند. درغیراین صورت وصول مالیات‌ها برمبنای قانون جدید خواهد بود. صفایی می‌افزاید: باید منطبق با قانون حرف بزنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی به اندازه سهمش در تولید ناخالص داخلی باید در سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشد، گفت: ما به دنبال سهم خواهی از حاکمیت نیستیم. ما به دنبال طلب حق خود هستیم.

به گفته او اکنون سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی ( جی دی پی) یک پنجم است بنابراین باید یک پنجم تصمیمات به اصناف واگذار شود و یک پنجم آنها به این طیف معطوف باشد. برهمین اساس هم در شاکله حاکمیت سهم داشته باشیم.

به باور صفایی اگر دولتی می‌خواهد موفق باشد راهی به جز واگذاری امور به بخش‌خصوصی ندارد.

قرار بود انتخابات اصناف در ماه‌های اخیر محقق شود، با وقوع تغییرات در دولت باید انتخابات اصناف تا زمان استقرار دولت چهاردهم متوقف می‌شد. اما این اتفاق نیفتاد و وزارت صمت دستور برگزاری انتخابات اصناف صادر کرد. برهمین اساس صفایی میگوید ما   ما از وزارت صمت درخواست که از طریق وزارت کشور پیگیری کند تا استقرار دولت بعدی از برگزاری انتخابات معوق اصناف خودداری شود.

به گفته او اصناف در انتظار تصویب و ابلاغ قانون نظام صنفی جدید هستند. قانونی که اکنون در شورای نگهبان درحال بررسی است.

انتهای پیام
۱۵۸۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها