۲۷ فروردین برگزار شد؛

مصوبات نخستین جلسه هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در سال ۱۴۰۳

نخستین جلسه هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در سال ۱۴۰۳، روز دوشنبه، ۲۷ فروردین ماه با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسان برگزار شد.

مصوبات نخستین جلسه هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در سال 1403
پژواک کارفرما -

در این جلسه، نمایندگان کانون عالی کارفرمایی ایران برای شرکت در اجلاس صد و دوازدهم سالیانه سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۴۰۳ انتخاب و مقرر شد مراتب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت انجام سایر تشریفات قانونی اعلام شود.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، همچنین دراین جلسه، کلیات«دستورالعمل چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف» که توسط داود جوانی، عضوهیئت مدیره و رئیس کمیسیون روابط کارارائه شده بود، تصویب و مقررشد جزییات بیشتر را آقایان روحانی، جوانی و هادی قنوات بررسی و نتیجه را در گروه هیئت مدیره انعکاس و اصل آن را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.

انتخاب محمد هادی قنوات به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به جای آرش میرآرمندهی که به دلیل عدم حضور و غیبت غیرموجه از هیئت مدیره منفک شد، تصمیم گیری دیگر جلسه مذکور بود.

گفتنی است، بخش‌هایی از دستور جلسه هیئت مدیره به جهت اتمام وقت و تلاقی با جلسه هم اندیشی کانون عالی کارفرمایی، به جلسه بعدی موکول شد .

در نخستن جلسه هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در سال جاری، آقایان حمید رضا سیفی،  اصغر آهنی‌ها،  داود جوانی، محمد رسول سماکچی ، آرام فاتحی، محمدرضا نیلفروشان، رحیم عابدی،  مهدی روحانی، مجید آهنگریان، محمد هادی قنوات و داوود آدینه حضور داشتند.

65

انتهای پیام
۷۸۱
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها