برداشت نادرست سازمان تامین اجتماعی از یک رای؛

شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه ۱۷۷۷سازمان تامین اجتماعی

برداشت نادرست سازمان تامین اجتماعی از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «صلاحیت هیات‌های حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی» موجب اختلاف کارفرمایان و تشکل‌های صنفی با سازمان تامین اجتماعی و شکایت به دیوان عدالت اداری، شده است.

شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه ۱۷۷۷سازمان تامین اجتماعی
پژواک کارفرما -

​برداشت ناصواب و نادرست سازمان تامین اجتماعی از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صلاحیت هیات‌های حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت امور بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 1400/04/01، ​رأی‌ با شماره‌‌های 1114 و 1115 در تاریخ 1400/04/01،  را با موضوع «اعلام تعارض اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.» صادر کرد.

صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صلاحیت هیات‌های حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی، به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت امور بود اما سازمان تامین اجتماعی از  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت ناصواب و نادرستی کرده است. 

در یکی دو سال اخیر سازمان تامین اجتماعی با فرصت طلبی از این رای و مصادره به مطلوب تلقی کردن آن با صدور بخشنامه شماره ۱۷۷۷ به شعب تامین اجتماعی، تکلیف نمود که در هنگام اصلاح عناوین شغلی، مباِلغ هنگفتی با عنوان حق بیمه با تفاوت بیمه اصلاح عنوان شغلی، دریافت کنند!

این اقدام مغایر قانون سازمان تامین اجتماعی علی رغم مکاتبات و پیگیری های مکرر  و مستمر، همچنان ادامه دارد.

لذا تعداد زیادی از کارفرمایان و تشکل‌های صنفی به دیوان عدالت اداری پناه برده و شکایت‌های متعددی ثبت شده و یا در حال پیگیری و طرح هستند. 

انتهای پیام
۸۲۲
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها