حل معضل مسکن کارگران اراده ملی می‌طلبد

داود جوانی

تخصیص زمین به کارفرمایان جهت احداث مسکن برای کارگران، اختصاص زمین توسط وزارت راه وشهر سازی به تعاونی‌های مسکن کارگری، استفاده از ظرفیت مولد‌سازی دارایی‌های دولت برای احداث مسکن کارگری، شناسایی و تسهیل در تغییر کاربری املاک واراضی شرکت‌هایی که در محدوده شهرها قرار گرفته‌اند، صرفا برای احداث مسکن کارگری، ایجاد مشوق برای کارفرمایان حهت تامین مسکن کارگری، اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار برای شروع به کار قرارگاه ملی مسکن کارگری و استفاده از منابع و ظرفیت‌های سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته برای تحقق طرح جهش مسکن کارگری، تنها چند پیشنهاد اجرایی برای رفع گوشه‌ای از مشکلات مسکن کارگران عزیز است.

حل معضل مسکن کارگران اراده ملی می‌طلبد
پژواک کارفرما -

یکی از مشکلات کارگران عزیز و هم چنین شاید بتوان گفت بالاترین هزینه پرداختی کارگران در طول ماه، هزینه‌های مرتبط با مسکن کارگران است.

در سال جهش تولید بایستی به موضوع جهش مسکن و به صورت اخص ساخت مسکن برای کارگران توجه ویژه‌ای شود.

تخصیص زمین توسط وزارت راه وشهر سازی به تعاونی‌های مسکن کارگری، تخصیص زمین به کارفرمایان جهت احداث مسکن برای کارگران، استفاده از ظرفیت مولد سازی دارایی‌های دولت برای احداث مسکن کارگری، تخصیص اعتبارات و وام برای تسهیل و تسریع مسکن کارگری، شناسایی و تسهیل در تغییر کاربری املاک و اراضی شرکت‌هایی که در محدوده شهرها قرار گرفته‌اند، صرفا برای احداث مسکن کارگری، ایجاد مشوق برای کارفرمایان حهت تامین مسکن کارگری، اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار برای شروع به کار قرارگاه ملی مسکن کارگری و فعال شدن ظرفیت درزمین مانده، ماده ۱۴۹ قانون کار، استفاده از منابع و ظرفیت‌های سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته برای تحقق طرح جهش مسکن کارگری و... تنها چند پیشنهاد اجرایی برای رفع گوشه‌ای از مشکلات مسکن کارگران عزیز است.

بی‌مناسبت نیست هم زمان با هفته کارگر، اضلاع ۳جانبه کارگری، کارفرمایی ودولت محترم برای تحقق این مهم و رضایت‌مندی کارگران عزیز با اراده جدی وارد کارزار شوند.

همانا در صورت کمک به امور رفاهی و معیشت کارگران محترم می‌توانیم در سال جهش تولید یا مشارکت مردم، شاهد اتفاقات بسیار خوبی باشیم.

امیدواریم درنشست‌ها وهمایش‌های پیش رو در حضورمسوولین محترم به ویژه رئیس جمهورمحترم، این مهم به عنوان خواسته مشترک و ملی مطرح و محقق شود.

*عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و عضو شورای عالی کار

انتهای پیام
۸۵۶
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها