تعویق انتخابات اصناف تا استقرار دولت جدید

بر اساس اعلام وزارت کشور به وزارت صمت، فرایند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشور تا زمان استقرار دولت جدید به تعویق افتاد.

تعویق انتخابات اصناف تا استقرار دولت جدید
پژواک کارفرما -

قرار بود انتخابات اصناف این روزها برگزار شود. اما چندی پیش رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: ما از وزارت صمت درخواست کردیم که طی نامه‌ای به وزارت کشور درخواست کنند تا انتخابات اصناف تا زمان استقرار دولت جدید متوقف شود.

روز گذشته سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور در نامه‌ای خطاب به شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد که  فرایند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشور تا زمان استقرار دولت جدید به تعویق افتاد.

در این نامه آمده است: درخصوص همزمانی انتخابات صنفی و اتاق های اصناف با چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از فراخوان و ثبت نام کاندیداهای اتحادیه‌های صنفی و برگزاری کمیته تطبیق‌ تا استقرار دولت جدید خوداری شود.

انتهای پیام
۱۶۵۲
دیدگاه
آخرین‌های تشکل‌ها
آخرین اخبار
پربازدیدها