تبادل نظر WFTU «با مجمع اتحادیه‌های آسیا و آفریقا» درباره ناکارآمدی سازمان جهانی کار

WFTU و IFAATU تاکید کردند: اتحادیه‌های کارگری که برای دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی مبارزه می‌کنند، نیازمند دموکراتیک شدن عملکرد سازمان جهانی کار (ILO) هستند.

تبادل نظر WFTU «با مجمع اتحادیه‌های آسیا و آفریقا» درباره ناکارآمدی سازمان جهانی کار
پژواک کارفرما -

طی دعوت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از مجمع اتحادیه‌های کارگری آسیا و آفریقا (IFAATU)، در روز جمعه ۳۰ می‌۲۰۲۴، یک نشست میان پامبیس کایریت‌سیس، دبیرکل WFTU و سعود الحجیلان، رئیس هیات مدیره IFAATU و محمد ابوزید، دبیرکل IFAATU با موضوع بررسی مشکلات تشکل‌های کارگری و موضوع فلسطین و ناکارآمدی سازمان جهانی کار به‌عنوان نهاد رسمی بین المللی حوزه کار، برگزار شد. 

در چارچوب این دیدار، موضوع تحولات فلسطین و ادامه نسل کشی در غزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و سکوت مجامع جهانی و برخی اتحادیه‌های کارگری و صنفی اروپایی در قبال این بحران مورد انتقاد واقع شد. ضمن اینکه ضرورت حمایت تشکل‌ها از فلسطین به عنوان یک موضع انسانی مورد تاکید قرار گرفت. 

این دو تشکل بین المللی کارگری با اشاره به نقاط ضعف انتخابات هیات رئیسه سازمان جهانی کار، از نبود نمایندگی صحیح و عملکرد غیردموکراتیک در نهادهایی مانند سازمان جهانی کار انتقاد کرده و بیان کردند که صدها میلیون کارگر در سراسر جهان از سازوکار این نهاد جهانی خارج هستند. انحصار نمایندگی صدای کارگران توسط نیروها و ارگان‌هایی انجام می‌پذیرد که تهدیدی برای طبقه حاکم و نظام نیستند، انجام می‌شود. در این زمینه، محکوم کردن شرایط و مبارزه برای تغییر، امری ضروری است. 

WFTU و IFAATU در چارچوب این نشست تاکید کردند که در شرایط امروز، کارگران و اتحادیه‌های کارگری که برای دفاع از آزادی‌های دموکراتیک و سندیکایی مبارزه می‌کنند، نیازمند دموکراتیک شدن عملکرد سازمان جهانی کار (ILO) هستند.

انتهای پیام
۱۳۰۸
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها