ابلاغ نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری

بانک مرکزی دستورالعمل «نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ابلاغ نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری
پژواک کارفرما -

بانک مرکزی در بخشنامه ای ابلاغ کرد: به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازات‌های مقرر در ماده مذکور مستثنی است.

بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد شده، «دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری» تدوین و در جلسه مورخ ۲‌/۱۲‌/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. شایان ذکر است، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مفاد دستورالعمل موصوف، ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، است. اهم مفاد دستورالعمل حاضر به شرح زیر است:

۱- شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است.

۲- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، باید از طریق مزایده صورت پذیرد.

۳- تعیین قیمت پایه سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند،‌ باید با مراجعه به کارشناس‌/کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت ‌پذیرد. 

۴- در واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، تعیین قیمت پایه‌ی سرمایه‌گذاری مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکت‌هایی که سهام یا سهم‌الشرکه‌ی آن‌ها واگذار می‌شود، ولو آن که کارشناس رسمی باشند، ممنوع است.

۵- در واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده، حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.

۶- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی، مجاز است. در صورت واگذاری به صورت اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی است.

۷- مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال، نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه‌گذاری غیر بانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، اقدام کند. فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه‌گذاری غیربانکی، حداکثر دو ماه است. 

۸- انجام حداقل چهار بار عرضه‌ی سرمایه‌گذاری غیربانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند، با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، به نحو دیگری مقرر شده باشد.

۹- در صورتی که مزایده‌ی سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند به صورت ارائه‌ی پاکت‌های حاوی قیمت و بازگشایی آن‌ها در روز مشخصی باشد، تعیین مهلت ارائه‌ پاکت‌های مزایده در فاصله‌ زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد، ممنوع است. برگزاری مزایده‌ حضوری در فاصله‌ زمانی فوق نیز ممنوع است.

۱۰- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تابعه‌ی موسسه اعتباری متبوع یا شرکت‌های تابعه‌ی سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است؛ همچنان که توثیق سرمایه‌گذاری‌های بانکی‌/ غیربانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آن‌ها، به استثنای بانک مرکزی، ممنوع است.

۱۱- ارائه گزارش مربوط به جزییات سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی واگذار شده ازجمله نام و مشخصات خریدار، قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیربانکی، قیمت واگذاری، شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده‌، مؤسسه اعتباری قادر به واگذاری آن‌ها نشده به همراه دلایل عدم امکان واگذاری، هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی الزامی است. 

انتهای پیام
۵۷۸
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها