ادعای سازمان مالیات برای تحقق ۱۰۸ درصدی درآمد‌های مالیاتی

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۲ درآمد‌های مالیاتی با تحقق ۱۰۸ درصدی نسبت به بودجه مصوب همراه شده است.

ادعای سازمان مالیات برای تحقق ۱۰۸ درصدی درآمد‌های مالیاتی
پژواک کارفرما -

در سال 1402 بالغ بر 805 هزار و 922 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود 472 هزار میلیارد تومان)   71 درصد نسبت به بودجه مصوب  108 درصد رشد داشته است.

از مجموع درآمد‌های مالیاتی سال ‌1402، بیش از 484 هزار میلیارد تومان (معادل 60 درصد) از محل مالیات‌‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با 313 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد‌ها با 142 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با 28 هزار میلیارد تومان است.

همچنین در سال 1402، بیش از 321 هزار میلیارد تومان (معادل 40 درصد) از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال  81 درصد و نسبت به بودجه مصوب 106 درصد رشد داشته است.

در سال 1402، ‌ سهم مالیات مشاغل 6 درصد از کل وصولی در حدود 51 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی 10 درصد از کل وصولی، حدود 80 هزار میلیارد تومان می ‌باشد.

انتهای پیام
۷۹۸
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها