پیام تبریک جامعه انبوه سازان مسکن و ساختمان به مناسبت انتخاب پزشکیان

جامعه انبوه سازان و متولیان بخش خصوصی در صنعت مسکن و ساختمان ایران در پیامی، انتخاب دکتر پزشکیان را به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران تبریک گفتند.

پیام تبریک جامعه انبوه سازان مسکن و ساختمان به مناسبت انتخاب پزشکیان
پژواک کارفرما -

جامعه انبوه سازان و متولیان بخش خصوصی در صنعت مسکن و ساختمان ایران در پیامی، انتخاب دکتر پزشکیان را به عنوان نهمین رئیس جمهور  ایران تبریک گفتند.

در این پیام، جامعه انبوه سازان و متولیان بخش خصوصی در صنعت مسکن و ساختمان ایران، پزشکیان را رئیس جمهور مردمی برای ایرانی آبادتر نامیدند.

متن کامل پیام در ادامه آمده است:

321

انتهای پیام
۱۶۸۱
دیدگاه
آخرین‌های سیاسی
آخرین اخبار
پربازدیدها