مطالبات انبوه سازان از رئیس جمهور آینده

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اعلام ۷ مطالبه از رئیس جمهور آینده، تحقق این مطالبات را منوط به اقدام عاجل در رفع تحریم‌ها، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم و آزادی واردات کالاهای ضروری به منظور ایجاد تعادل قیمت بازار و نیز ایجاد رقابت با بازارهای جهانی، پیوستن به FATF و تعامل و ارتباط با کشورها به ویژه کشورهای منطقه، دانستند.

مطالبات انبوه سازان از رئیس جمهور آینده
پژواک کارفرما -

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اعلام مطالبات انبوه سازان از رئیس جمهور آینده، تحقق این مطالبات را منوط به اقدام عاجل در رفع تحریم‌ها، حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم و آزادی واردات کالاهای ضروری به منظور ایجاد تعادل قیمت بازار و نیز ایجاد رقابت با بازارهای جهانی، پیوستن به FATF، تعامل و ارتباط با کشورها به ویژه کشورهای منطقه، دانستند.

مطالبات انبوه سازان از رئیس جمهور آینده در 7 بند و به شرح زیر است:

1- مشارکت بخش خصوصی به ویژه مجموعه انبوه سازان در سرمایه‌گذاری تولید انبوه مسکن حمایتی و سایر بخش‌های مسکن

2- احداث شهرک‌های اقماری برای کاهش انباشت نیاز مسکن کشور

3- فعال نمودن اقتصاد ساحلی با ساخت شهرک‌های ساحلی به صورت جدی

4- احیای بافت‌های فرسوده و محل‌های ناکارآمد

5- اشتغال زایی در تمام موارد تولیدی وابسته به مسکن بطور مستقیم و غیر مستقیم با تحریک مدبّرانه صنعت پیشران اقتصاد کشور یعنی تولید مسکن

6- با توجه به وجود بازار کار در سایر کشورها و پتانسیل مهندسی کشور،  وضع قوانینی که منجر به تسهیلگری در خصوص صدور خدمات مهندسی گردد

7- تقویت انجمن‌ها و تشکل‌ها و واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی به طور کامل با هدف کوچک شدن با حفظ مسئولیت نظارتی دولت

گفتنی است، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، اعتقاد راسخ دارد که تحقق مطالبات ذکر شده که جزئی از مشکلات کشور هستند، جز با محقق شدن نکات زیرامکان‌پذیر نخواهد بود:

- اقدام عاجل در خصوص رفع تحریم‌ها

- پیوستن به  (FATF)

- تعامل و ارتباط با کشورها به ویژه کشورهای منطقه

- اقدام در جهت حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم

- اقدام در خصوص آزادی واردات کالاهای ضروری به منظور ایجاد تعادل قیمت بازار و نیز ایجاد رقابت با بازارهای جهانی

انتهای پیام
۱۶۴۹
دیدگاه
آخرین‌های کارفرمایی
آخرین اخبار
پربازدیدها