در نامه‌‌ای به پژواک کارفرما مطرح شد؛

درخواست جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی برای رفع نواقص «اساسنامه کانون عالی بازنشستگان»

جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشورطی نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران بازنشسته کشور، درخواست خود را مبنی بر رفع نواقص اساسنامه کانون عالی بازنشستگان، اعلام کردند.

درخواست جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی برای رفع نواقص «اساسنامه کانون عالی بازنشستگان»
پژواک کارفرما -

جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور در نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران بازنشسته کشور، درخواست خود را مبنی بر رفع نواقص اساسنامه کانون عالی بازنشستگان، اعلام کردند. 

متن نامه «جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور» که برای پژواک کارفرما ارسال شده، به شرح زیر است:

جناب آقای اسدی، رئیس محترم هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران بازنشسته کشور

موضوع: درخواست اصلاح اساسنامه کانون

باسلام و درود بر محمد و آل محمد(ص) 

ضمن آرزوی سلامتی وتوفیق خدمتگزاری به جامعه بازنشستگان ومستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی بدینوسیله درخواست جمعی از بازنشستگان درخصوص رفع نواقص اساسنامه مربوطه به شرح ذیل حضورتان تقدیم می‌شدود:

نواقص اساسنامه کانون عالی بازنشستگان بسترمناسبی برای بروز تخلفات می باشد واعضاء محترم هیئت مدیره شایسته است برای خروج ازاین وضعیت، اصلاح اساسنامه را در دستورکار خود قراردهند.

پبش نویس اصلاحیه اساسنامه کانون عالی بازنشستگان کارگری به منظوراعمال تغییرات از سال 1399 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد اما ظاهراً بدون اقدام وبلاتکلیف بایگانی شده است.

در همین راستا، تیم حقوقی گروه شورای عالی رفاه که معتقدند جامعه هدف کانون بخاطراشکالات اساسنامه سالیان متوالی مورد اجحاف قرارگرفته‌اند، لذا تغییرات مشروحه ذیل را دررابطه با اصلاح مفاد اساسنامه کانون‌های کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ضمن ارسال برای پایگاه خبری«پژواک کارفرما» ازهیئت مدیره محترم کانون عالی بازنشستگان کارگری نیزدرخواست می‌گردد با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح بندهای اساسنامه اقدامات لازم را مبذول دارند.

الف) ماده 2: تغییرنام "کانون عالی کارگران بازنشسته کشور" به " کانون عالی بازنشستگان قانون تامین اجتماعی کشور"

ب) ماده 3: به آخر بند 11 ماده 3 اضافه گردد (با موافقت اکثریت اعضای مجمع عمومی)

ج) ماده 4  شرایط عضویت به شرح زیراصلاح شود:  

کلیه کارگران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی دولتی و عمومی اعم ازوزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها، ارگان‌ها ، نهادها ، مؤسسات وشرکت‌های دولتی ، عمومی وحاکمیتی با وظایف عمومی که قبل ازبازنشستگی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده ، درصورت دارا بودن شرایط زیرمی‌توانند به عضویت کانون درآیند :

ا- ارائه حکم برقراری مستمری       

2- اقامت درحوزه فعالیت کانون

دربند (4)  یک تبصره اضافه گردد : هرگونه پرداخت‌های تعهدآورباید درمجمع عمومی مطرح وتصویب گردد.

د) ماده  9 یک تبصره  اضافه گردد : 

تبصره 7-  جهت هماهنگی با برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون‌های استانی، برگزاری مجمع کانون شهرستان برای انتخابات هیات مدیره و بازرسان طوری برنامه ریزی شود که 6 ماه قبل از انتخابات هیات مدیره استان بوده باشد .

ه) ماده 16 هیئت مدیره بشرح ذیل اصلاح می‌شود: 

هیأت مدیره دارای ........ نفر عضو اصلی و ....... نفر عضو علی البدل می باشد که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت 2 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مطابق مفاد ماده 30 اساسنامه بلامانع است.

تبصره1: انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس(بازرسان) برای دو دوره متوالی بلامانع بوده وهیئت مدیره موظف است حداکثرسه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود ، انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار نماید. 

 بنابراین پس از گذشت یک دوره کامل ممنوعیت ازکاندیداتوری عضویت درکادر هیئت مدیره و بازرسان، مجدداً می‌توانند کاندیدای عضویت درهیئت مدیره و بازرسان شوند. 

تبصره2: درصورتیکه هیئت مدیره، مجمع عمومی سالانه را درموعد مقرر برگزارنکند، بازرس (بازرسان) مکلف است رأساً نسبت به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبوراقدام کند.

و) ذیل ماده 23 اضافه شود: هیئت مدیره موظف است نسبت به دریافت دفاترقانونی مانند دفترروزنامه – دفترکل ودفترمعین ودفاترپلمپ شده ازمراجع قانونی اقدام نماید.

ز) ذیل ماده 29 اضافه گردد: بازرس می تواند با رعایت مفاداساسنامه تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بنماید.

ز) در ماده 30 (فصل چهارم - سایر مقررات ) شرایط کاندایداهای عضویت درهیئت مدیره به شرح ذیل تغییرواضافه می‌گردد:

تبصره (1) - کارگران مشمول قانون کار و کارمندان دستگاه‌های اجرائی دولتی و عمومی اعم ازوزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، عمومی وحاکمیتی با وظایف عمومی که مشمول قانون  تامین اجتماعی هستند می‌توانند با شرایط مندرج درماده 30 اساسنامه کاندیدای عضویت درهیئت مدیره و بازرسان کانون‌های شهرستان‌ها واستان‌ها بشوند .

تبصره (2) - کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون می‌بایستی دارای حسن شهرت و معلومات پایه‌ای بیمه‌ای ورزومه قابل قبولی دراین رابطه داشته باشند، بنابراین شخصی که حتی به عنوان مطالبه گری تاکنون درهیچ جایگاهی قرار نداشته قابلیت اخذ مجوزکاندیداتوری را ندارد. 

ح) ماده 30  – متقاضیان عضویت درارکان کانون باید دارای شرایط زیرباشند  

–  اعتقاد به اسلام

–  التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

– داشتن تابعیت ایرانی 

– داشتن سن حداقل 40 سال تمام وحداکثر 68 سال برای اعضای ارکان کانون 

– داشتن حداقل مدرک دیپلم برای اعضای ارکان کانون

–  عدم محکومیت کیفری مژثر وعدم محرومیت ازحقوق اجتماعی

–  عدم وابستگی به احزاب، سازمان ها وگروه‌های غیرقانونی

-  حداقل یکسال سابقه عضویت درکانون منتهی به زمان کاندیداتوری وادامه عضویت 

ز) اضافه گردد

تبصره 1- اصلاحات  مطروحه فوق الذکر در متن اساسنامه الزامی است و اگر چنانچه از طرف کارخانجات و یا کارفرمایان تعدادی از بازنشستگان خود را بصورت هیئتی کاندیدکنند، هیئت رئیسه مجمع عمومی ، بایستی درخواست کاندیداتوری افراد مذکور به این نحو را لغو کند. 

تبصره 2- انتخابات به صورت گزینشی و یا مهندسی شده از طرف کارفرمایان و کارخانجات و دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.                                                                                                        

انتهای پیام
۱۰۲۶
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها