چگونه تقاطع‌گیری مالیاتی به فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها پایان داد؟

بهزادی با مروری بر عملکرد مالیات سال۱۴۰۲ در مورد تمرکز دولت در مالیات‌ستانی هوشمند و سیستمی که با تقاطع گیری داده‌های مالی به دست می‌آید، گفت: وقتی این روش به طور منظم و دقیق اجرا شود، می‌تواند به عنوان بازدارنده‌ای قوی برای جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست و نامتقارن عمل کند، به عنوان مثال در سال گذشته با پیگیری تقاطع گیری داده‌های مالی، ۸۰۷ مورد از بزرگترین مودیان حقوقی کشور، سهم ۳۰ درصدی در پرداخت کل درآمدهای مالیاتی کشور داشته‌اند.

چگونه تقاطع‌گیری مالیاتی به فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها پایان داد؟
پژواک کارفرما -

اجرای موفقیت‌آمیز و مداوم تقاطع گیری داده‌های مالی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در شناسایی رفتار مالیاتی شرکت‌ها و مودیان با درآمدهای کلان داشته باشد. این فرآیند، وقتی به طور منظم و دقیق اجرا شود، می‌تواند به عنوان بازدارنده‌ای قوی برای جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست و نامتقارن عمل کند. به عنوان مثال در سال گذشته با پیگیری تقاطع گیری داده‌های مالی، ۸۰۷ مورد از بزرگترین مودیان حقوقی کشور، سهم ۳۰ درصدی در پرداخت کل درآمدهای مالیاتی کشور داشته‌اند.

شیوه نوین در صحت سنجی اظهارنامه‌های مالیاتی

حمید بهزادی بخش دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی در مورد تمرکز دولت در مالیات‌ستانی هوشمند و سیستمی که با تقاطع گیری داده‌های مالی به دست می‌آید، توضیح داد: تقاطع گیری داده‌های مالی به فرآیندی گفته می‌شود که در آن دولت‌ها یا سازمان‌های مالیاتی اطلاعات مختلف مالی و شخصی مشاغل در بخش مودیان حقیقی یا شرکت‌ها در بخش مودیان حقوقی را با هم تطبیق می‌دهند تا صحت اظهارنامه‌های مالیاتی و درآمدهای گزارش شده را بررسی کنند.

وی ادامه داد:‌ این روش به آنها کمک می‌کند تا موارد فرار مالیاتی، تخلف یا اشتباهات در اظهارنامه‌های مالیاتی را شناسایی کنند. این فرآیند با استفاده از سیستم‌های پیشرفته‌ی تحلیل داده و بعضاً هوش مصنوعی انجام می‌گیرد تا دقت و سرعت بالایی در شناسایی تناقضات احتمالی وجود داشته باشد. این روش نه تنها به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند، بلکه منابع مالیاتی را بهبود بخشیده و اطمینان از عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد.

شرکت‌های بزرگ زیر ذره‌بین

دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی بخش در ادامه با اشاره به تطابق داده‌های مالی جهت مقابله با فرار مالیاتی اظهار داشت: در سال گذشته، ‌تقاطع گیری داده‌های مالی نقش بسزایی در افزایش شفافیت و کارایی سازمان‌ امور مالیاتی داشته است. این روش نوین، که به واسطه فناوری‌های پیشرفته و تحلیل داده‌ها امکان‌پذیر شده، پرونده‌های مالیاتی افراد و شرکت‌های بزرگ را با دقت بیشتری بررسی می‌کند. طی این فرایند، اطلاعات متعددی از منابع مختلف جمع‌آوری شده و با اطلاعات ثبت شده توسط مودیان مالیاتی مقایسه شده است.

بهزادی تاکید کرد:‌ این امر منجر به کشف مواردی شده که در آن‌ها اختلافات قابل توجهی بین درآمدهای اظهار شده و داده‌های موجود وجود داشته است، نتیجه این تطابق داده‌ها، برخورد قاطع با پرونده‌های فرار مالیاتی بوده و این امر به نوبه خود، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.

مقابله با  روش‌های پیچیده برای فرار مالیاتی با تقاطع گیری داده های مالی

وی ادامه داد: به ویژه، تاثیر این فناوری‌ها در برابر افراد و شرکت‌های بزرگ و مودیان با درآمدهای کلان که گاهی اوقات از روش‌های پیچیده برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، بسیار محسوس بوده است. با استفاده از ‌تقاطع گیری داده‌های مالی، سازمان‌های مالیاتی موفق شده‌اند که مالیات‌های قابل توجهی را از این افراد و شرکت‌ها دریافت کنند که در نهایت به بهبود عدالت مالیاتی و تامین منابع مالی بیشتر برای خدمات عمومی و توسعه کشور منجر شده است. این دستاوردها نشان‌دهنده اهمیت و کارآمدی ‌تقاطع گیری داده‌های مالی در مبارزه با چالش‌های مالیاتی معاصر است.

دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی در رابطه با اهمیت اصلاح رفتار مالیاتی مودیان با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌های مالی گفت: با توجه به پیامدهایی که ‌تقاطع گیری داده‌های مالی برای مودیانی که داده‌های نادرست ارائه می‌دهند به همراه دارد، این روش می‌تواند به ابزاری برای ترسیم خطوط قرمز و حدود قانونی تبدیل شود.

دیگر نمی‌توان اطلاعات غلط ارائه داد

بهزادی افزود:‌ وقتی شرکت‌ها و افراد می‌دانند که داده‌های مالیاتی آن‌ها به دقت بررسی و تحلیل می‌شود، احتمال کمتری وجود دارد که آن‌ها سعی کنند از طریق ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست به فرار مالیاتی دست بزنند، بنابراین اجرای موفقیت‌آمیز و مداوم ‌تقاطع گیری داده‌های مالی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در رفتار مالیاتی شرکت‌ها و مشاغل خاص با درآمدهای کلان داشته باشد. این فرآیند، وقتی به طور منظم و دقیق اجرا شود، می‌تواند به عنوان بازدارنده‌ای قوی برای جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست عمل کند.

کمک به شناسایی مودیان مالیاتی جدید

بهزادی بخش در مورد چگونگی شناسایی مودیان مالیاتی جدید و همچنین پایان فرار مالیاتی مودیان حقوقی بزرگ اظهار کرد: اجرای موفقیت‌آمیز و مداوم تقاطع گیری داده‌های مالی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در شناسایی رفتار مالیاتی شرکت‌ها و مودیان با درآمدهای کلان داشته باشد. این فرآیند، وقتی به طور منظم و دقیق اجرا شود، می‌تواند به عنوان بازدارنده‌ای قوی برای جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست و نامتقارن عمل کند. به عنوان مثال در سال گذشته با پیگیری تقاطع گیری داده‌های مالی، ۸۰۷ مورد از بزرگترین مودیان حقوقی کشور، سهم ۳۰ درصدی در پرداخت کل درآمدهای مالیاتی کشور داشته‌اند.

انتهای پیام
۱۰۳۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها