سبحانیان اعلام کرد:

جلوگیری از بارگزاری چندباره اطلاعات با اتصال سامانه‌ها به سازمان مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اتصال سامانه‌هایی از جمله سامانه تجارت به سازمان امور مالیاتی گفت:یکی از مزایای اتصال سامانه‌ها به سازمان امور مالیاتی برای مودیان این است که این مودیان دیگر مجبور نیستند در چند سامانه دولتی اطلاعات خود را بارگذاری و ارسال کنند.

جلوگیری از بارگزاری چندباره اطلاعات با اتصال سامانه‌ها به سازمان مالیاتی
پژواک کارفرما -

محمد هادی سبحانیان با اشاره به ارتباط سامانه تجارت وزارت صمت با سازمان امور مالیاتی و مزایای این مسئله گفت: نخست باید به این نکته اشاره کنم که این مسئله بر اساس احکام قانونی مد نظر قرار گرفته است به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان، سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت می‌بایست اطلاعاتی که مودیان به آنها ارسال می‌کنند را به گونه‌ای که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، به این سازمان و سامانه مودیان ارسال کند در راستای این مهم تاکنون جلسات متعددی برگزار شده و به لحاظ فنی این ارتباط برقرار شده است.

سبحانیان ادامه داد: البته ما بارها اعلام کردیم که اگر صنوف مختلفی که مکلف به ارائه و ارسال اطلاعات به سامانه‌های دولتی به مانند سامانه ثامن، سامانه ستاد، سامانه جامع تجارت به موجب قوانین شده اند،سامانه جامع تجارت و سایر سامانه ها طبق قانون مکلف اند طبق قانون اطلاعات را برای سازمان امور مالیاتی و براساس چارچوب و قواعدی که این سازمان تعیین می‌کند، این موارد به سامانه مودیان ارسال کنند که خوشبختانه این موضوع بارها اطلاع رسانی شده و همکاری خوبی در این بخش صورت گرفته است.

سبحانیان در ادامه با اشاره به مزایای اتصال سامانه‌ها به سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: ما معتقدیم که نظام مالیاتی باید تکالیف مودیان را تسهیل کند؛ از این رو لایحه تسهیل تکالیف مودیان با پیگیری مجدانه سازمان امور مالیاتی به تصویب رسید لذا یکی از مزایای اتصال سامانه‌ها به سازمان امور مالیاتی برای مودیان این است که این مودیان دیگر مجبور نیستند در چند سامانه دولتی اطلاعات خود را بارگذاری و ارسال کنند. از همین رو ما در این بخش پیش قدم شدیم و گفتیم اگر مودی مشغول ارسال اطلاعات تجاری خود به سامانه های دیگر است، از مقطعی به بعد دیگر سامانه‌های دولتی مکلف شوند اطلاعاتشان را به سامانه مودیان ارسال کنند و این را به کرات اطلاع رسانی کردیم و این اتفاق در حال رقم خوردن است.

انتهای پیام
۱۰۵۶
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها