صدور اظهارنامه برآوردی ارزش افزوده برای سال‌های ۸۷ تا ۱۴۰۰

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، این سازمان براساس مجوز قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای مودیانی که برای عملکرد ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ اظهارنامه ارائه نکرده باشند و برای پرونده‌های به قطعیت نرسیده ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اظهارنامه برآوردی صادر خواهد کرد.

صدور اظهارنامه برآوردی ارزش افزوده برای سال‌های ۸۷ تا ۱۴۰۰
پژواک کارفرما -

با توجه به اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی و بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403، علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره‌های سنوات 1387 لغایت 1400 صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور( 1387 لغایت 1400) و همچنین هر یک از دوره های سالهای 1401 و 1402 که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی بصورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد.

بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره 1 ماده 30 ایین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد.

لازم به ذکر است، براساس بند ت تبصره بودجه سال 1403، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و‌ مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید.

در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده‌است نیز تسری می‌یابد.

انتهای پیام
۱۳۱۱
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها