در نشست گروه آسیا و اقیانوسیه ASPAG سازمان بین‌المللی کار تشریح شد:

دیدگاه‌های ایران درباره تجدید قراردادهای اجتماعی

نشست گروه آسیا و اقیانوسیه ASPAG سازمان بین‌المللی کار در سطح وزیران کار به ریاست جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

دیدگاه‌های ایران درباره تجدید قراردادهای اجتماعی
پژواک کارفرما -

نشست گروه آسیا و اقیانوسیه ASPAG سازمان بین‌المللی کار در سطح وزیران کار در ادامه اجلاس 112 سازمان بین‌المللی کار ژنو به ریاست جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، این نشست به دلیل عدم حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با ریاست علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار و رئیس گروه هیئت اعزامی ایران به اجلاس112 سازمان بین‌المللی کار در ژنو، برگزار شد.

رعیتی فرد در این نشست با اشاره به گزارش مدیرکل سازمان بین‌المللی کار درباره تحت فشار بودن قراردادهای اجتماعی، گفت: بحران‌های متعدد، منجر به تضعیف اعتماد به نهادهای ملی و بین‌المللی شده است و نابرابری‌های فزاینده، پایداری اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کند.

معاون وزیرکار بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای هماهنگی و بازنگری سیاست‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی به منظور ترویج کار شایسته و تسهیل گذار عادلانه، به عنوان یکی از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد.

ویدیوی سخنرانی علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون در نشست گروه آسیا و اقیانوسیه ASPAG سازمان بین‌المللی کار که در ادامه اجلاس 112 سازمان بین‌المللی کار ژنو، برگزار شد، به زودی بر روی پایگاه خبری پژواک کارفرما قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام
۱۳۳۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها