تغییر دامنه نوسان بورس به ۶ درصد از ۹ تیرماه

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه، ایران خودرو و سایپا مهلت یکساله برای باقی ماندن در بورس تهران گرفتند، گفت: دامنه نوسان از تاریخ ۹ تیرماه به ۶ درصد تغییر می کند.

تغییر دامنه نوسان بورس به ۶ درصد  از ۹ تیرماه
پژواک کارفرما -

مجید عشقی با اشاره به اینکه درآخرین جلسه هیاتمدیره، با پیشنهاد بورس تهران مبنی بر تمدید مهلت یکساله شرکت های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت موافقت بعمل آمد.

رئیس سازمان بورس گفت:همچنین پس از ارائه گزارش کارشناسی مدیریت نظارت بر بازار در خصوص دامنه نوسان و بررسی سناریوهای مختلف، مقرر گردید دامنه نوسان معاملات در کلیه بازارها به استثنا بازار پایه از تاریخ 1403/04/09 به 6+- تغییر یابد.

انتهای پیام
۱۴۴۷
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها