وزن سنگین خوراکی‌ها در تورم سفره دهک‌های پایین

در خرداد امسال، سهم اقلام خوراکی از تورم ماهانه بالاتر از اقلام غیرخوراکی بوده و این اختلاف در دهک‌های پایین تر شدت بیش‌تری داشته است.

وزن سنگین خوراکی‌ها در تورم سفره دهک‌های پایین
پژواک کارفرما -

تورم ماهانه کل کشور در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نکرده و ثابت مانده است. به بیان دیگر، قیمت سبد مصرف خانوار در این ماه به اندازه ماه گذشته افزایش یافته است. از بین اقلام متفاوت این سبد، تورم خوراکی‌ها بالاتر از تورم غیرخوراکی‌ها بوده است. به بیان دقیق‌تر، این نرخ برای خوراکی‌‌ها 4.2 درصد و برای غیرخوراکی‌ها 2.1 درصد برآورد شده است.

برای مثال، خانوارهای دهک اول که نماینده 10 درصد از کم درآمدترین خانوارهای جامعه هستند، عمده هزینه خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند؛ بنابراین زمانی که تورم خوراکی‌ها از غیرخوراکی‌ها فراتر می‌رود، فشار بیش‌تری به سفره فقرا در مقایسه با اغنیا وارد می‌شود.

در خرداد امسال مشابه این اتفاق رخ داده است. در دهک‌های فقیرتر، سهم اقلام خوراکی از تورم بالاتر از دهک‌های ثروتمند است. در مقابل، با نزدیک‌شدن به دهک دهم سهم اقلام غیرخوراکی و خدمات از تورم ماهانه بالا می‌رود.

طبق گزارش مرکز آمار، در خرداد امسال اقلام خوراکی بالاترین سهم از تورم ماهانه را در دهک‌های فقیر به ثبت رسانده‌اند. به بیان دیگر، هر چه از دهک اول به دهک سوم نزدیک شویم،‌ این سهم افزایش می‌یابد و هر چه از دهک چهارم به سوی دهک دهم نزدیک شویم این نسبت کمتر می‌شود. با این حال، تنها در دهک دهم به طور جدی می‌توان گفت که خوراکی‌ها کمتر از غیرخوراکی‌ها در تورم ماهانه این دهک دخیل بوده‌اند.

در دهک اول، 50 درصد از تورم 2.88 درصدی به سبب افزایش قیمت خوراکی‌ها و 41 درصد آن به دلیل بالارفتن قیمت غیرخوراکی‌ها ایجاد شده است. در دهک دوم و سوم، سهم اقلام خوراکی از تورم ماهانه به نزدیک 61 درصد رسیده است.

این در حالی است که در دهک دهم تنها 43 درصد از تورم ماهانه را خوراکی‌ها ایجاد کرده‌اند. میانگین این نسبت در کل کشور و برای همه دهک‌ها نیز 51 درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، 51 درصد از تورم 2.78 درصدی کل کشور که برابر با 1.41 واحد درصد از آن می‌شود را خوراکی‌ها ایجاد کرده‌اند.

طی خرداد ما امسال، 49 درصد از تورم 2.78 درصدی را کالاهای غیرخوراکی به وجود آورده‌اند. این نسبت در دهک‌های ثروتمند بیش‌تر از دهک‌های فقیر است.

برای مثال، 1.19 واحد درصد از تورم 2.88 درصدی دهک اول را که معادل 41 درصد آن است، اقلام غیرخوراکی ایجاد کرده‌اند. این نسبت در دهک دوم و سوم به 39 درصد کاهش می‌یابد. در مقابل، با نزدیک‌شدن به دهک دهم این نسبت بالا می‌رود به طوری که 57 درصد از تورم 2.44 درصدی دهک دهم را همین اقلام تشکیل داده‌اند.

انتهای پیام
۱۶۲۷
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها