بر اساس اعلام مرکز آمار ایران:

تورم سالانه تولیدکننده در پاییز امسال به ۴۳.۸ درصد رسید

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه تولیدکننده در پاییز امسال، با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به تابستان امسال به ۴۳.۸ درصد رسیده است.

تورم سالانه تولیدکننده در پاییز امسال به 43.8 درصد رسید
پژواک کارفرما -

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به نرخ تورم تولیدکننده در فصل پاییز امسال را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل تولیدکننده 1036.8 بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 6.3 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 43.6 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 43.8 درصد افزایش داشته است.

در این فصل، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۲ یعنی هم همان تورم سالانه، نسبت به مدت مشابه در سال قبل 43.8 درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه 43.2 درصدی در تابستان امسال، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 43.8 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با 57.9 درصد مربوط به گروه «خدمات» و کم‌ترین تورم سالانه با 31.9درصد مربوط به گروه «صنعت» بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 43.6درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه 45.3 درصد در تابستان امسال، 1.7واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.6 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه با 56.2 درصد مربوط به گروه «معدن» و کم‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه با 32درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 6.3 درصد بوده که در مقایسه با تورم فصلی 9.3درصدی در تابستان امسال، ۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، 6.3 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با 11.1درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم فصلی با 2.3درصد مربوط به گروه «صنعت» بوده است. گروه «برق» نیز با تورم 6.9- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

انتهای پیام
۴۴۲
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها