اظهارنامه پیش فرض؛ گامی تازه برای هوشمندسازی نظام مالیاتی

کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی، تهیه اظهارنامه پیش فرض را گامی مهم در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی دانست.

اظهارنامه پیش فرض؛ گامی تازه برای هوشمندسازی نظام مالیاتی
پژواک کارفرما -

احمد غفارزاده با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های نظام مالیاتی مدرن و توسعه یافت تعیین و پرداخت مالیات به صورت عادلانه است، گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی در دوره تحولی با همین رویکرد پیگیری می‌شود.

وی یکی از اهداف اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی مربوط به فعالیت‎های اقتصادی مودیان دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی مطابق ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، موظف به تهیه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی می باشند.

غفارزاده تصریح کرد: تهیه اظهارنامه پیش فرض، گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی، اولین اظهارنامه پیش فرض را برای مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال 1402 برای مودیان مشمول این مالیات در پرونده مالیاتی آن‌ها به نشانی my.tax.gov.ir قرار داده است.

غفارزاده اظهار داشت: مودیان مالیاتی تا آخر فروردین ماه می توانند با مراجعه به سامانه فوق، اظهارنامه های پیش فرض را اصلاح و تکمیل نموده و به سازمان امور مالیاتی مسترد نمایند.

وی تصریح کرد: مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم سال 1402، تا پایان فروردین ماه 1403می باشد و پرداخت مالیات بعد از آن،‌ موجب تعلق جریمه خواهد بود.

کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی در اسرع وقت اظهارنامه های پیش فرض را برمبنای اطلاعات واقعی ویرایش و از کتمان معامله و بیش اظهاری خرید و کم اظهاری فروش جدا خودداری نمایند. زیرا این نوع اقدامات، مشمول جریمه های سنگین خواهد بود.

انتهای پیام
۷۸۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها